Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096027, 06VAT096027 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-21 Stoppdatum 2016-04-21
Mängd (ton): 6,20 Kostnad totalt: 10911
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: