Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096031, 06VAT096031 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-20 Stoppdatum 2016-04-20
Mängd (ton): 5,25 Kostnad totalt: 9238
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: