Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT101065, 06VAT101065 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-13 Stoppdatum 2016-11-13
Mängd (ton): 24,55 Kostnad totalt: 38103
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: