Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105030, 06VAT105030 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-18 Stoppdatum 2016-11-18
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 14267
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: