Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105058, 06VAT105058 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-17 Stoppdatum 2016-11-17
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6203
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: