Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT107024, 06VAT107024 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-20 Stoppdatum 2016-04-20
Mängd (ton): 18,01 Kostnad totalt: 31693
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: