Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT138183, 06VAT138183 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-20 Stoppdatum 2016-11-20
Mängd (ton): 20,05 Kostnad totalt: 31605
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: