Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-31 Stoppdatum 2016-08-31
Mängd (ton): 18,52 Kostnad totalt: 14990
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: