Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Månasjön, mi005 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-26 Stoppdatum 2016-02-26
Mängd (ton): 8,16 Kostnad totalt: 10529
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: