Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Påkamålabäcken, dos., mi014 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 7188
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: