Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Göksjön, våtmark, norr, ly016 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-03 Stoppdatum 2016-03-03
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1342
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: