Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mjuasjön, ly020 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-03 Stoppdatum 2016-03-03
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 3765
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: