Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Källsjön N, or002 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-24 Stoppdatum 2016-02-24
Mängd (ton): 7,25 Kostnad totalt: 9891
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: