Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LUlvsjön,våtmarknedströms(nr2), sk077 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-25 Stoppdatum 2016-02-25
Mängd (ton): 13,30 Kostnad totalt: 18145
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: