Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäck fr Fersjön till Grårör, br015 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-27 Stoppdatum 2016-02-27
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6596
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: