Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroktjärnen, 1_46 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-16 Stoppdatum 2016-12-16
Mängd (ton): 24,30 Kostnad totalt: 39084
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: