Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 148, 11_31 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-16 Stoppdatum 2016-03-16
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 7281
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: