Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 211, 25_211_1 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-02 Stoppdatum 2016-11-02
Mängd (ton): 21,00 Kostnad totalt: 35725
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: