Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRB007, 267 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-14 Stoppdatum 2016-09-14
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10486
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: