Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL009, 364 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-30 Stoppdatum 2016-09-30
Mängd (ton): 10,14 Kostnad totalt: 13804
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: