Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA006, 2017 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-26 Stoppdatum 2016-10-26
Mängd (ton): 8,86 Kostnad totalt: 14205
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: