Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI010, 2840 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-27 Stoppdatum 2016-11-11
Mängd (ton): 10,16 Kostnad totalt: 7349
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import