Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI022, 2852 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-27 Stoppdatum 2016-04-27
Mängd (ton): 4,16 Kostnad totalt: 3009
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import