Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR013, 442 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3405
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: