Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR012, 1806 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-10 Stoppdatum 2016-08-10
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1670
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: