Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMAB013, 2699 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-12 Stoppdatum 2016-08-12
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 7779
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: