Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS015, 2054 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-26 Stoppdatum 2016-10-26
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4735
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: