Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRYA019, 7694 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-27 Stoppdatum 2016-09-27
Mängd (ton): 24,01 Kostnad totalt: 32701
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import