Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN097, 7691 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-30 Stoppdatum 2016-09-30
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 6835
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: