Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-03 Stoppdatum 2016-04-03
Mängd (ton): 8,15 Kostnad totalt: 12679
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: