Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL035, 3012 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-22 Stoppdatum 2016-09-22
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4021
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: