Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB003, 3069 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-26 Stoppdatum 2016-09-26
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 16351
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: