Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAL009, 434 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-09 Stoppdatum 2016-09-09
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8496
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: