Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BASTASJÖN, 1130 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-05 Stoppdatum 2016-10-05
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 1632
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: