Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGSJÖN, 1 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-13 Stoppdatum 2016-09-13
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 5574
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: