Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-07 Stoppdatum 2016-09-07
Mängd (ton): 25,83 Kostnad totalt: 26853
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: