Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÅGELTJÄRNET, 1270 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-29 Stoppdatum 2016-07-29
Mängd (ton): 7,84 Kostnad totalt: 12177
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: