Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-02 Stoppdatum 2016-11-03
Mängd (ton): 90,00 Kostnad totalt: 84467
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: