Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GLITTERVATTNET, 1175 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-31 Stoppdatum 2016-07-31
Mängd (ton): 4,20 Kostnad totalt: 6192
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: