Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMETJÄRN, 790 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-15 Stoppdatum 2016-08-15
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 23079
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: