Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLESJÖN, 955 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-06 Stoppdatum 2016-08-06
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1486
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: