Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LUNDSTRÖMSTJÄRNEN, 802 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-19 Stoppdatum 2016-10-19
Mängd (ton): 3,37 Kostnad totalt: 5089
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: