Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEN, 532 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-10 Stoppdatum 2016-09-10
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 6566
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: