Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 640 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-11 Stoppdatum 2016-09-11
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 4391
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: