Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 1041 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-04 Stoppdatum 2016-08-04
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt: 4609
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: