Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NACKETJÄRNEN, 772 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-24 Stoppdatum 2016-10-24
Mängd (ton): 23,46 Kostnad totalt: 35472
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: