Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIPESJÖN, 103 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-18 Stoppdatum 2016-08-18
Mängd (ton): 15,50 Kostnad totalt: 21351
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: