Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RISHAGERÖD VATTEN, 691 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-25 Stoppdatum 2016-08-25
Mängd (ton): 15,99 Kostnad totalt: 17606
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: