Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SLAGSJÖN, 1062 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-26 Stoppdatum 2016-10-26
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 6169
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: