Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STAVSJÖN, 723 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-22 Stoppdatum 2016-10-22
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 20128
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: